Papillons de nuit - Hétérocères

Super-famille : Bombycoidea 

Famille : Sphingidae 

Sphinx colibri

Aellopos tantalus 

Sphinx de la patate

Agrius cingulatus  

Sphinx lugubre

Enyo lugubris 
Enyo ocypete

Sphinx ello 

Erinnyis elllo 
Eumorpha labruscae 
Eumorpha obliqua
Eumorpha vitis

Sphinx rustique 

Manduca rustica 
Perigonia lusca  
Protambulyx strigilis 
Xylophanes chiron    
Xylophanes tersa

Super famille : Cossidae 

Famille : Cossidae 

Givira pulverosa  

Super-famille : Geometroidea

Famille : Geometridae

Epimecis detexta 
Melanchroia chephise 
Nemoria rectilinea 
Nepheloleuca complicata
Oenoptila nigrilineata  

Oxydia vesulia 
Phrygionis dominica

Phrudocentra centrifugaria 
Femelle 

Phrudocentra centrifugaria 
Mâle 

Ptychamalia perlata 
Sphacelodes vulneraria 
Synchlora cupedinaria 

Synchlora frondaria 

Famille : Uraniidae

Urania leilus 

Super-famille : Noctuoidea

Famille : Erebidae

 Anticarsia gemmatalis 
Cosmosoma demantria 
Dyomyx jugator 
Eriphioides toddi 
Eulepidotis addens  
Eupseudosoma involuta   
Gonodonta bidens
Gonodonta incurva  
Gonodonta sicheas
Halysidota leda 
Hemeroblemma opigena 
Horama panthalon 
Hypercompe icasia 
Melipotis famelica 
Melipotis fascolaris  
Mocis latipes 
Pachydota albiceps 
Perasia garnoti  
Pheia daphaena  
Ptichodis immunis   
Remigia repanda 
Syllectra erycata  
Syntomeida melanthus 
Utetheisa ornatrix  
Utetheisa pulchella

Famille : Noctuidae 

Argyrogramma verruca 
Callopistria floridensis 
Condica mobilis 
Eriopyga herbuloti 
Letis mycerina 
Spodoptera dolichos 
Xanthopastis timais 

Famille : Notodontidae 

Hemiceras domingonis 
Nystalea aequipars  
Rifargia occulta 
Rhuda focula

Super-famille : Pyraloidea 

Famille : Crambidae

Apogeshna stenialis 
Diaphania hyalinata 
Diaphania Sp  
Glyphodes sibillalis 
Herpetogramma Sp
Herpetogramma Sp
Microthyris anormalis 
Omiodes indicata 
Ommatospila narcaeusalis 
Palpita quadristigmalis 
Spararmia gonoptera
Spoladea recurvalis 
Syngamia florella 

Super-famille : Thyridoidea 

Famille : Thyrididae

Banisia myrsusalis 

Super-famille : Tineoidea 

Famille : Tineidae

Acrolophus walsinghami 

Super-famille : Yponomeuttoidea

Famille : Attevidae

Atteva aurea